Sprzęt medyczny Little Doctor –
wszystko do diagnostyki
zdrowia.
Sprzęt medyczny Little Doctor – wszystko do diagnostyki waszego zdrowia.
Strona główna > Aktualności > Wszystkie aktualności > Uaktualniona klasyfikacja nadciśnienia tętniczego

Uaktualniona klasyfikacja nadciśnienia tętniczego

21.05.2018

Amerykańskie Kolegium Kardiologów (ACC) oraz Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne (AHA), wespół z innymi dziewięcioma organizacjami medycznymi, ogłosiły najnowsze zalecenia kliniczne, dotyczące nadciśnienia tętniczego. Podstawowe założenia przyjęto oficjalnie na Kongresie Naukowym Amerykańskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego (American Heart Association (AHA) 2017 Scientific Sessions) w listopadzie 2017 roku.

Aktualizacja z 2017 roku obejmuje następujące kluczowe kwestie:
  • podkreślono znaczenie ćwiczeń fizycznych w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia;
  • uściślono terminologię kategorii oraz wartości progowych;
  • obniżono wartość wysokiego ciśnienia tętniczego z 140/90 mm słupka rtęci do 130/80 mm sł. rtęci.

Zgodnie z nowymi zaleceniami, „normalne” górne (skurczowe) ciśnienie krwi nie powinno przekraczać 120 mmHg. W związku z tym ciśnienie tętnicze w przedziale 130/80 mmHg – 139/89 mmHg sklasyfikowano jako ciśnienie podwyższone I stopnia, zaś ciśnienie wyższe niż 140/90 mmHg to nadciśnienie tętnicze II stopnia (patrz: tablica).

Niniejsza klasyfikacja opublikowana została w periodykach „Journal of the American College of Cardiology” oraz „AHA Journal Hypertension”.

Nadciśnienie tętnicze, będące główną przyczyną powstawania chorób sercowo-naczyniowych oraz przedwczesnej śmierci, jest konsekwencją nieprawidłowego stylu życia: diety z wysoką zawartością soli i tłuszczów, nadwagi oraz braku aktywności fizycznej.