Sprzęt medyczny Little Doctor –
wszystko do diagnostyki
zdrowia.
Sprzęt medyczny Little Doctor – wszystko do diagnostyki waszego zdrowia.
Strona główna > O firmie > Kontrola jakości

Kontrola jakości

Firma Little Doctor International (S)Pte. Ltd. dostarcza sprzęt medyczny wykorzystywany do leczenia, diagnostyki i profilaktyki chorób, dlatego też bardzo odpowiedzialnie podchodzi do kwestii związanej z rejestracją i certyfikacją towarów zgodnie z normami prawnymi, obowiązującymi w państwach europejskich.

W większości państw procedura rejestracji sprzętu medycznego ma miejsce w państwowych rejestrach wyrobów medycznych, które prowadzone są przez Ministerstwa Zdrowia. Taka rejestracja wymaga badań klinicznych, kontroli produkcji i dokumentacji firmy ubiegającej się o rejestrację produktu, a także kontroli jakości towaru. Otrzymanie dokumentu rejestracyjnego daje prawo użytkowania produktu w jednostkach medycznych na terenie danego państwa, a także prawo do ulg podatkowych sprzedającym takie towary (jeśli jest to przewidziane przez prawo lokalne).

Rejestracja w Ministerstwie Zdrowia – to podstawowa gwarancja tego, że dany produkt można bezpiecznie wykorzystywać jako wyrób medyczny.

W niektórych państwach prawo lokalne przewiduje obowiązkową certyfikację wyrobów medycznych na zgodność z obowiązującymi normami i otrzymanie certyfikatu zgodności na dany produkt medyczny.

Przyrządy służące do wykonywania pomiarów, a do tej grupy zaliczają się urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi i pulsu, niekiedy wymagają specjalnej rejestracji w Głównym Urzędzie Miar i otrzymania certyfikatu metrologicznego (Certyfikat zatwierdzenia tego typu urządzeń).

Oferowane przez firmę Little Doctor International (S) Pte. Ltd. produkty medyczne przechodzą przez wszystkie etapy kontroli państwowej, rejestracji i certyfikacji wymaganych na terenie krajów WNP i Unii Europejskiej. Wszystkie szczegóły związane z państwową rejestracją i certyfikacją w danym kraju można uzyskać od oficjalnych dystrybutorów i partnerów firmy. Przygotowane lub znajdujące się w procesie rejestracji dokumenty, certyfikaty zgodności i certyfikaty metrologiczne zostały wydane dla państw takich jak: Polska, Rosja, Ukraina, Kazachstan, Białoruś i Uzbekistan.