Sprzęt medyczny Little Doctor –
wszystko do diagnostyki
zdrowia.
Sprzęt medyczny Little Doctor – wszystko do diagnostyki waszego zdrowia.
Strona główna > Warunki

Warunki

Szata graficzna strony, a także wszelkie jej elementy, są chronione prawem autorskim. O ile nie określono inaczej, prawa autorskie do strony internetowej i obrazów, łącznie z zawartymi na stronie informacjami i materiałami, należą do firmy Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2008-2011.
KOPIOWANIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.

Nazwa firmy „Little Doctor” i logo Little Doctor są zastrzeżonymi znakami towarowymi Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

Przed użyciem urządzeń medycznych Little Doctor przedstawionych na tej stronie, należy zapoznać się z instrukcją obsługi!