Wymienna komora LD-N060 z siatkową membraną do wytwarzania aerozolu z roztworu inhalacyjnego.

Przeznaczona do inhalatorów ultradźwiękowych LD-207U.
Zasady użytkowania, konserwacji i przechowywania można znaleźć w instrukcji obsługi inhalatora.

Dodaj porównanieKup online

Детали

Funkcje

Model

LD-N060

Średnia wielkość cząsteczek aerozolu (MMAD)

5.0 μm

Objętość pojemnika na roztwór inhalacyjny

8 ml

Końcowa objętość roztworu inhalacyjnego

0.5 ml